Студентско служение

Студентско служение

Студентското служение се занимава с развиване на бъдещи лидери в България във всички области на личността: интелектуално, емоционално, социално, духовно и физически. За да постигнем това, организираме различни курсове, клубове, летни лагери и семинари в и извън университетите в България. Използваме тези събития, за да се свържем със студентите и да изградим „мост“ между техният живот и нужди и по-дълбоката духовна нужда на човека – Христос.  

01

Нашата мисия
Да запознаваме заинтересованите студенти с основните истини на християнската вяра, да изграждаме повярвалите студенти в духовна зрялост и плодоносност и да ги екипираме да изграждат духовни движения навсякъде в и извън България. 

02

Защо студентите?
Според статистиката в световен мащаб студентите съставляват 1% от цялото население. Този 1% би могъл да включва отговорни, ерудирани, модерни и широко скроени хора. Тогава влиянието на този процент би се разпростряло върху останалите 99%.

Студентите са бъдещите лидери – икономисти, политици, медици, инженери, хора с най-голямо влияние, оформящи обществото и ценностите в него. Затова инвестираме в техния растеж като лидери и като личности с висок морал.

Семинари и събития

Лидерство към успех

„Лидерство към успех“ е еднодневен семинар, който помага на участниците да разберат по-добре какво означава…

Емоционална интелигентност

Какво представлява Емоционалната интелигентност? Емоционална интелигентност е способността да се справяме с емоциите си по…

Ефективно учене

„За успеха в ученето интелигентността сама по себе си не е достатъчна. Курсът „Ефективно учене“…

Менторски срещи

Ако сте активен студент или ученик, имате възможност да се запишете за лична менторска среща….

Кариерно ориентиране

Изборът на професия оказва огромно влияние на живота ни. Това е мястото, където ще изразходите…

Библейски групи

Te са едно от средствата, които подсигуряват най-добрата среда за личното духовно израстване. Чрез четене…

Летни лагери

Speak Out е летен лагер по разговорен английски език за студенти и ученици гимназиален курс…

Излети

Организираме разходки и еднодневни излети сред природата в близост до града или до забележителности, когато…

Мисионерски проекти

Организираме краткосрочни проекти в други градове в България, както и в близки и по-далечни държави,…