Агапе България

Waffles
Нашата мисия

Да помогнем за разпространение на християнското учение, като го популяризираме активно и изграждаме вярващите в духовна
зрялост и плодоносност. 

Chocolates
Нашата визия

Да работим за създаване на християнски движения навсякъде, така че всеки човек да може да познава някой истински последовател на Господ Исус Христос.

Doughnuts
Нашите ценности

Вяра, растеж, плодоносност

Как можем да познаваме Бога?
Как можем да познаваме Бога?

Тук ще научите най-важното послание в християнската доктрина: какво е
направил Исус Христос за вас и как можете да имате лична вяра в Него.

Как да израстваме във вярата си?
Основни елементи на ученичеството

Какво е качествено ученичество? Кое е това в едно взаимоотношение на
ученичество, което води до растеж и до истински радостно и
удовлетворяващо преживяване на ученичеството?

Как мога да стартирам библейска група?
Как мога да стартирам библейска група?

Разбирането на вярата и нейното прилагане е пътят към пълноценен
християнски живот. Това се случва ефективно в малката група за
изучаване на Библията.