Църковни движения

Църковни движения е служение, което използва различни стратегии, с които да подпомогне Църквата в нейната основна мисия, чрез насърчаване на християнските свидетелства и създаване на нови църкви. Две от тези стратегии са Филмът „Исус“ и „Магдалена“, които бяха прожектирани хиляди пъти на територията на цяла България и станаха повод да се образуват стотици малки местни църкви.

Дейности

  • Образуваме нови домашни групи и църкви чрез специални събития, споделяне на благата вест и прожекции на филма “Исус”
  • Грижим се духовно и лично за новоповярвалите, правим обучения за изграждане на християните към духовна зрялост и плодоносност и обучения за църковни водачи – MC2
  • Работим с всички църкви в България; изграждаме мостове с различни мисии и сдружения в общия ни призив
  • Мобилизираме вярващите християни да работят активно за мисията на Църквата
  • Провеждаме християнски концерти
  • Образуваме домашни молитвени групи
  • Провеждаме лични срещи с хора, които проявяват интерес към духовните ценности
  • Работим с хора, които са се отдалечили от вярата и Църквата
  • Работим в детските и старческите домове

Официален уебсайт: jesusfilm.bg

Ресурси

Филмът „Исус“, филмът „Магдалена“, Историята на Исус за деца и др.