За нас

„Агапе България“ е Сдружение с нестопанска цел, основано през 1991 г. с цел популяризиране и разпространяване на християнските ценности, светоглед и вяра, доказали своето място и роля в българската история. Основната работа в началото на основаването на организацията е насочена към студенти и към прожектиране на филма „Исус“ по Евангелието от Лука. Филмът се разпространява масово по кината навсякъде в страната и по телевизионните екрани. Доброволна работа започват и групи от вярващи студенти, които започват инициативно да споделят и разясняват същината и необходимостта на библейската вяра със свои колеги и близки. По-късно на тази основа се изгражда и Студентското служение в „Агапе България“. Чрез тези две основни направления християнското послание достига до млади и стари в цялата страна, а новоповярвалите биват наставлявани в първите им стъпки в пътя на вярата и насочвани към местните църкви.

По-късно през годините започват прожекции на филма „Магдалена“ и на филма „Исус“ за деца, а други християни стартират работа сред военни, ученици, семейства, спортисти и други групи в обществото според по-специфичните им нужди и проблеми. В последните години разработихме и поддържаме сайтове, отговарящи на различни въпроси, свързани с  християнската вяра и мястото и в живота на съвременния човек. Понастоящем „Агапе България“ има служители и множество доброволци, които с голямо сърце помагат на Църквата в България и по света да прогласява най-добрата вест за човечеството!

Агапе България си партнира с международната християнска организация CRU.