Crescendo

Повече за CRESCENDO

Ние служим на църквите чрез изкуствата.

Изграждаме глобално духовно движение сред класически и джаз музиканти, като следваме стратегията „спечели-изгради-изпрати“

Crescendo помага за създаване на световна мрежа сред християните музиканти, стартира нови местни групи с цел мобилизиране и насърчение в духовното им израстване. Също помага за по-голям интегритет на вярата в живота на артистите, за да станат по-привлекателни свидетели за Христос. 

Предлагаме:

Менторство, публични форуми, конференции, семинари, срещи и много други ресурси.

Crescendo организира културни събития с „божествена“ атмосфера, духовна дълбочина и често с духовно послание. Събитията включват летен институт за ученици и студенти по музика, фестивали, отворени джем сешъни и музикални училища по цял свят.

Crescendo организира проекти, които служат на църквата, като Creative Church (артистична църква) и събитията Свири с молитва.

Crescendo е подкрепящ член на мрежата ARTS+, мрежа от християнски организации работещи в областта на културата в Швейцария и цяла Европа. 

Crescendo е организация с идеална цел и надденоминационна организация, част от Агапе България и световната мисионерска организация CRU.