Основи на вярата

Основни вярвания

Поредица от 4 урока, предназначени за духовно търсещи хора, които желаят да получат основна информация за личността на Исус Христос и какво означава да станеш християнин.

Серия „Нов живот“

Поредица от 4 урока, предназначени за новоповярвали или незапознати с основните библейски истини християни, които целят да им помогнат да живеят плодотворен живот всеки ден.