Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от Сдружение „Агапе България“, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Навсякъде по-долу, където използваме термините „ние“, „нас“ или „нашите“, ние имаме предвид Сдружение “Агапе България”.

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

За нас

СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ

Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, ул. Йерусалим  №15

Данни за кореспонденция: гр. София 1784, ПК 62

Email: info@agapebg.org

тел.: +359 2 974 44 81

Вписване в публични регистри: ЕИК 121900071

Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, електронен адрес (имейл), телефон за контакт, пощенски адрес, информация относно достъпа Ви до наш уебсайт и други.

Какви данни събираме?

В общия случай, за да осъществяваме своите законосъобразно поставени цели, събираме и обработваме следните категории лични данни:

– имена на физическото лице, адрес, e-mail, телефон; 

– история на дарителството (за нашите дарители);

– история на поръчките (за потребителите на онлайн магазина);

– писма/имейли и друга кореспонденция с нас;

Нашата интернет страница https://agapebg.org използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. „Бисквитките“ съдържат информация, с която ни помагате да подобрим функционалностите на сайта.

За да направите поръчка или дарение в нашата интернет Страница, Вие трябва се регистрирате с Вашето име, имейл адрес или телефонен номер във връзка с услугите, които предлагаме на нашата Страница. Предоставянето на Вашата лична информация не е задължително и Вие може да посетите страницата ни анонимно. Ние ще съберем информация за лична идентификация само, ако Вие доброволно ни я предоставите чрез попълване на съответната форма.

Поверителност на лична финансова информация

Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения се предава директно към системата за онлайн разплащания на stripe.com. Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системата за онлайн разплащания на stripe.com. Ние не събираме и не използваме данни от ваши кредитни и дебитни карти или друга чувствителна финансова информация.

С кого споделяме и как използваме данните ви

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начин:

За да ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за продукт, дарение и др.;

За да обработим надлежно всяка Ваша поръчка на стоки и услуги;

За осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Ваши поръчки, дарения, жалби, искания и друга кореспонденция;

Да Ви изпращаме информация за наши дейности, проекти, инициативи и др. чрез информационния ни бюлетин (който сте изявили желание да получавате).

За статистически нужди и анализи.

Ние няма да разкриваме или споделяме вашата лична информация (включително вашия имейл адрес) с никого извън нашата организация без вашето разрешение. Въпреки това, може да се наложи част от  Вашата информация да бъде предоставена на нашите доставчици с цел предоставяне стоки, услуги и информация от наше име. 

Ние предприемаме стъпки за защита на вашата информация и имаме договорни разпоредби, които изискват от всички доставчици на услуги – трети страни да зачитат сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие с нашите политики за защита на данните и всички приложими закони. Тези доставчици включват:

  • Доставчици на услуги за хостване на сайта;
  • Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят пратки от наше име;
  • Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас (напр. MailChimp)
  • Компании, които ни помагат в обработката на вашите дарения. (Stripe)

Ние не продаваме, не отдаваме под наем или отдаваме списъците с лични данни на трети страни. Единствената информация, която споделяме, са данни с доверени партньори, с цел да организираме доставки на продукти, да обработим вашите дарения, да ви изпратим имейл или поща, да извършим статистически анализ. На всички такива трети страни е забранено да използват вашата лична информация, освен за предоставяне на тези услуги за нас и от тях се изисква да поддържат поверителността на вашата информация.

Ние не използваме и не разкриваме чувствителна лична информация, като раса, религия или политически пристрастия.

Ние ще разкрием вашата лична информация, без предизвестие, само ако това се изисква от закона и при положение, че такова действие е необходимо за да се съобразявате с постановленията на закона.

Колко дълго държим личните ви данни

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Ние се съобразяваме и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ще изтрием или унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Можете да получите информация за данните, които се съхраняват за вас, като изпратите имейла на info@agapebg.org

Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ №2

тел.: 02/915 35 18

факс: 02/915 35 25

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в правилата, описани в тази Политика за поверителност

Сдружение „Агапе България“ може по своя преценка да променя и допълва настоящата Политика за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от датата на нейното публикуване на 23.12.2021 г.

© 1991-2021 Сдружение „Агапе България“, София 1784. бул. Йерусалим 15