Служения

Студентско служение

Нашата цел е да споделяме със студентите благата вест за Исус Христос и да изграждаме у тях дълбока, динамична и плодоносна вяра. Ако спечелим студентите в настоящето, ще влияем за добро и на цялото общество в България в бъдеще.

Църковни движения

Работим за създаването на нови и устойчиви църкви и църковни общества чрез споделяне на благата вест за Исус Христос, лична грижа към новоповярвалите хора и изграждането на църковни лидери.

Дигитални стратегии

Изградените от нас уеб сайтове подсигуряват безопасна онлайн среда за обсъждане на важни въпроси за живота и вярата в Бога, както и възможности и ресурси за духовно изграждане на повярвалите хора.

Атлети в действие

Спортът съдейства за развитието ни в трите основни области на живота – физическа, социална и духовна. Помагаме на местните църкви да популяризират християнските ценности чрез любителския спорт.

Ученическо служение

Да светим е нашият начин на живот, защото ни е грижа. Ние се интересуваме от Бог, от хората, от планетата и от самия живот. SHINE е движение от смели млади хора, които отстояват своите християнски ценности и носят светлина, където и да са.

Crescendo

Ние носим благовестието в света на изкуството и културата, сред музиканти и артисти, по атрактивен и адекватен начин.

Учители с мисия – ISP Bulgaria

По света има 80 милиона учители, които влияят върху повече от 2 милиарда ученици. Представете си въздействието на учители-християни, които ще повлияят в класната стая, на колегите си, общностите и страните по света за Христос!

Форум за жени

Движение с цел да достигне поколенията с промяна, основана на християнска вяра и принципи. Възстановяване и изграждане на характер в духовна зрялост и пълноценен живот.
Форум за жени разказва истински истории на жени донесли промяна в общността в, която живеят.