Емоционална интелигентност

Какво представлява Емоционалната интелигентност?

Емоционална интелигентност е способността да се справяме с емоциите си по интелигентен начин. Съвместно проучване на университетите Харвард и Станфорд показва, че само 15% от успеха в живота се дължи на IQ (умствен интелект) и 85% се дължи на EQ (Емоционална интелигентност).

EQ включва подобряване на самосъзнанието ни и се отнася до това, как се справяме със закъснялото удовлетворение, страха, гнева и безпокойството. Хора с отлична EQ имат добро самосъзнание и са наясно с това, как емоциите се отразяват на тях и на околните. Двете обширни категории на EQ са Личното познание и Социалното познание. Личното познание включва образ за себе си, самопознание и самоконтрол. Социалното познание включва социални умения за изразяване и слушане.

Семинарът се състои от три елемента:

Част 1 – Самооценка

Всеки участник получава материали за предварително попълване, които помагат за подобряване на самосъзнанието и за определяне на области, в които трябва да се положат усилия за личностно израстване.

Част 2 – Интерактивен семинар със следните теми:

  • Какво е емоционална интелигентност?
  • Самосъзнание (разясняване на резултатите от самооценката).
  • Емоционално съзнание – разбиране на емоциите и справяне с тях.
  • Междуличностна комуникация – развиване на умения за изразяване и изслушване.
  • Самоконтрол – развиване на набор от различни умения, като добро управление на времето, прозрачност, инициативност, оптимизъм, емпатия, т.н.
  • Справяне с конфликти – разбиране на динамиката на конфликтите и как те включват нашите действия, емоции и същност. Практически стъпки за разрешаване на конфликти и практикуването им.
  • Процес на лично развитие – всеки участник ще има възможност да определи от 1 до 3 приоритетни области за лично развитие.

Част 3 – План за лично развитие

На семинара участниците има възможност да се запишат за лична менторска среща с някой от преподавателите в следващите дни. За час и половина те могат да определят области, в които искат да се развиват и да прилагат на практика наученото. Получават помощ и съвети за това, как наученото от темите да не остане на ниво информация, но наистина да помогне за промяна в живота им.  Всички участници получават сертификат в края на семинара.

Разберете повече за План за лично развитие от тук.