Библейски групи

Te са едно от средствата, които подсигуряват най-добрата среда за личното духовно израстване. Чрез четене на Библията навлизаме в основите на християнските ценности, вяра и морал. Всеки участник допринася с мнението си в дискусионната форма на тези изучавания, учи се да работи с библейския текст и разбира как практично може да живее наученото.

Много от готовите серии за библейски изучавания са публикувани в този сайт и могат да бъдат свалени и използвани като готов ресурс от всички желаещи. Тези материали са подготвени от колективи богослови на достъпен език и са се доказали през годините като изключително полезни и адекватни за усвояване на основните християнски истини и доктрини. Сериите за изучаване на Библията на Агапе България са проектирани за използване в групи, както и за самостоятелна работа.