Мисионерски проекти

Организираме краткосрочни проекти в други градове в България, както и в близки и по-далечни държави, които ни дават възможност да се запознаваме с много нови хора, да споделяме същината на вярата си в Исус Христос и да свързваме новоповярвалите християни с местни църкви.