Как мога да стартирам библейска група?

Обобщение: Една малка група не е просто библейско изучаване или среща на група за ученичество. Това е събиране на хора, които споделят своите мисли и преживявания и искат да се учат един от друг. Когато е водена правилно, малката група може да бъде среда за съществена житейска промяна. Следните принципи могат да ви помогнат да ръководите малки групи, които са приятни и ефективни:

Ясно определете и комуникирайте нормите и вида на малката група.

Има много видове малки групи и всяка една от тях може да има различни норми и динамика. Нормите са правилата, които всеки един в групата се съгласява да спазва: да идват навреме, да не използват телефоните си по време на срещата и да позволяват и на другите да говорят. Уверете се, че тези правила са дефинирани и ясно комуникирани на групата ви. Едно важно решение по отношение на нормите е, дали вашата група е Отворена или Затворена. Отворените групи позволяват нови хора да участват в събиранията по всяко време. Затворените групи осигуряват една постоянна среда, като не позволяват на нови членове да се присъединяват към тях след започването на групата.

Решете каква ще е основната цел на вашата група:

 • Библейско изучаване: Може да е много полезна за духовно израстване и за включване на нови хора във вашата общност. Планът на изучаване често е определена книга от Библията (Деяния, Филипяни, Битие, и др.). The Community е един отличен ресурс за библейско изучаване (идете на сайта Cru.org и потърсете the community).
 • Група за ученичество: Би трябвало да е като цяло затворена група. Целта и не е да се включват нови хора тук и там. Тези групи имат ясен фокус върху това, членовете да израстват и да служат. Влиянието на групата ще расте, когато всеки от членовете и започне своя собствена група.
 • Библейско изучаване за духовно търсещи: То е един страхотен начин за включване на хора, които все още не вярват в Исус Христос. Да разгледаме заедно дадено  Евангелие, напр. това на Йоан, върши добра работа.
 • Малка група по определена тема: Чудесен начин за достигане на невярващи хора. Може да просъществува само няколко седмици и обикновено покрива теми, като взаимоотношения, светогледи, вяра и филми, апологетика или биографията на някого по неговия път към вярата.

Дискутирайте

Какви могат да бъдат някои полезни норми за вашата група?

Какви са ползите и недостатъците групата ви да бъде отворена, така че повече хора да могат да се включат, или да бъде затворена?

Не позволявайте групата ви да се съсредоточи върху вас, лидера.

Малките групи функционират най-добре, когато всеки взима участие и на членовете е позволено да дават отговори един на друг. Имайте предвид следните принципи, когато водите дискусиите в групата ви:

 • Позволявайте на хората доброволно и инициативно да отговарят на различни въпроси.
 • За да бъдат всички ангажирани, можете да насочите някои въпроси директно към онези членове, които не участват толкова дейно в разговорите: „Антон, ти какво мислиш по тази тема?“
 • Когато някой зададе въпрос, недейте само вие да давате отговори, а позволете и на останалите членове да отговарят: „Това е страхотен въпрос. Какво мислят другите?“
 • Ако никой не отговори или пък няма добър отговор, перифразирайте въпроса или помолете групата да направят проучване по темата и да споделят своите открития по време на следващото събиране.
 • Чувствайте се добре и в тишината. Задайте въпрос и след това замълчете. Ако вие отговаряте на собствените си въпроси или ги пояснявате твърде бързо, тогава няма да дадете шанс да други да отговорят.
 • Когато някой изрази нуждата си от молитва, помолете един или няколко от членовете на групата да се помолят за него/нея.

Дискутирайте

Какво според вас затруднява активното участие на хората в дискусии с други членове на групата?

Помогнете на другите да се чувстват в безопасност, за да споделят искрено своите мисли.

 • Направете всичко възможно това, което споделяте в групата, да си остане в групата. Конфиденциалността е много важен елемент за създаването на безопасна среда на растеж. (Може да добавите това към вашите групови норми.)
 • Конфиденциалността може да се наруши, само ако: 1) някой е в опасност от физическо нараняване, или 2) сте научили, че малолетен е бил сексуално малтретиран от възрастен, което ТРЯБВА да се докладва на Полицията.
 • Ако искате да споделяте за хората от групата си на някой приятел, ментор или съпруг/а, уверете се, че имате позволението на всеки от групата за това. Също така, уверете се, че този приятел, ментор или съпруг/а няма да споделят подробности с никой друг.
 • Ако се появи несъгласие по даден въпрос, нужно е да разбирате 3-те нива на богословски вярвания:
 • Мнения: Това са вярвания, които не могат да бъдат директно подкрепени от Библията. Например: „Исус е имал къса коса.“ Библията не говори конкретно за това.
 • Лични убеждения: Тези вярвания имат донякъде библейска основа, но не са определящи фактори за това дали някой е християнин или не. Вярващите, които не са съгласни един с друг по тези теми, все пак могат да си дават свободата да не са съгласни и трябва да се обичат един друг в дух на смирение и единство. Пример: „Вярващите в Христос могат да загубят спасението си.“ И тези, които вярват това, и онези, които не го вярват, се позовават на пасажи от Библията, за да защитят тезата си.
 • Основни убеждения: Това са основополагащи вярвания, касаещи  благовестието или посланието за спасението; истини, които си струва да бъдат защитавани и дебатирани. Тези вярвания са определящи фактори за това дали някой е християнин или не. Всички култове имат поне едно централно християнско вярване, което отричат. Няколко примера за вярвания на ниво убеждения са: Има само един Бог, Исус е Бог, Исус е умрял и възкръснал от гроба, ние сме спасени по благодат чрез вяра. Тези, които не са съгласни с тези основополагащи вярвания, не са истински вярващи християни. 

Големи конфликти и раздори настъпват, когато и трите нива на вярвания се възприемат от хората в групата като основни убеждения. Разясняването на трите нива може да помогне на хората да живеят в единство, като държат твърдо на основните убеждения, а по отношение на своите  мнения и лични убеждения се научат да бъдат толерантни.

Тест: Какво ниво на вярване отговаря на всяко едно от тези твърдения (мнение, лично убеждение или основно убеждение)?

 1. Ако някой е наистина добър човек, Бог ще му позволи да отиде в рая.
 2. Исус е бил висок около 1.63 м.
 3. Бог е предопределил (избрал) хората или да се спасят, или да погинат.
 4. Хората трябва напълно да се потапят във водата по време на водно кръщение.
 5. Плодът, който Адам и Ева са яли от дървото за познаване на доброто и злото, е бил ябълка.
 6. Мъжете трябва да бъдат обрязвани, преди да твърдят, че имат вяра в Исус Христос.
 • Един от най-добрите начини да имате група, характеризираща се с искреност и уязвимост на членовете и, е вие самите да бъдете открити за собствените си съмнения, борбата си с греха и трудностите си в обичането на другите.
 • Да говорите за проблем, който сте имали в миналото, е нещо добро, но не с толкова силно влияние, колкото да споделите за проблем, който имате сега.
 • Помнете, че Исус е героят във вашата история, а не вие.
 • Групата трябва да бъде подготвена за разговори на трудни и дори неудобни теми.

Редовно поддържайте връзка с членовете на групата.

Това може да се случва веднъж седмично или веднъж месечно, но е важно да се срещате с членовете на групата и извън обичайните си групови срещи, за да знаят, че държите на тях и сте загрижени лично за всеки един.

 • Периодично се срещайте с всеки по отделно, за да изграждате личните си взаимоотношения.
 • Правете нещо различно и като група. Ходете на кафе, църква или на филми заедно.
 • Пишете на хората окуражителни съобщения чрез СМС или чрез предпочитаната от тях социална медия.
 • Питайте ги как можете да се молите за тях и след това на момента го направете.
 • Използвайте затворена Фейсбук група, за да може членовете на групата да имат връзка и извън обичайните ви срещи.

Помислете за различни идеи, какви забавни неща да правите заедно в групата, и за полезни неща, които вие да правите за членовете на групата поотделно.

Молете се ежедневно за всеки от вашата малка група.

Ако Бог не работи, за да трансформира живота на хората, тогава вие си губите времето.

 • Молете се хората от вашата група да изпитват любовта, надеждата и свободата, които само Исус може да даде.
 • Молете се за растежа на вярата, доверието и упованието им в Бога.
 • Молете се за чистота – те да мразят греха, да вярват в истината и да бягат от изкушения.
 • Молете се те да изграждат здрави взаимоотношения един с друг в групата и единство по между им.
 • Молете се да виждат и да се възползват от възможностите да обичат и да служат на други хора редовно.

Помислете за креативни начини вие да напомняте на себе си да се молите за всеки в групата.

Уверете се, че съдържанието на материалите за малката ви група, е лесно за използване и лесно за предаване на други.

Ако искате хората в групата ви един ден да водят техни малки групи, трябва да моделирате за тях лесни и ефективни начини на водене на група.

 • Каквото и да правите, правете го простичко, така че хората да си мислят: „И аз го мога това! Не е толкова трудно, колкото си мислех.“
 • Опитайте се да не звучите като библейски учен или специалист по Библията. Дори и да си мислите, че знаете повече от тях, не е нужно да ги впечатлявате със знанието си. Не искате хората да си мислят, че непременно трябва да имат някакво богословско образование, за да водят група. Напомняйте си да отговаряте с: „Това е чудесен въпрос! Какво мислят останалите?“, вместо: „Нека ви обясня отговора на този въпрос.“
 • Помислете дали да използвате формата на уроците от Collaborative Discipleship – Съвместното Ученичество. Просто прочетете пасажа от Библията и задайте осемте въпроса по него. Толкова е лесно!

Дискутирайте 

Кои са най-важните два или три принципа, които според вас ще подобрят нещата в една малка група?

Молете се 

В светлината на това, което обсъдихме, как можем да се молим един за друг сега?

Как мога да стартирам библейска група?

Обобщение: Една малка група не е просто библейско изучаване или среща на група за ученичество. Това е събиране на хора, които споделят своите мисли и преживявания и искат да се учат един от друг. Когато е водена правилно, малката група може да бъде среда за съществена житейска промяна. Следните принципи могат да ви помогнат да ръководите малки групи, които са приятни и ефективни:

Ясно определете и комуникирайте нормите и вида на малката група.

Има много видове малки групи и всяка една от тях може да има различни норми и динамика. Нормите са правилата, които всеки един в групата се съгласява да спазва: да идват навреме, да не използват телефоните си по време на срещата и да позволяват и на другите да говорят. Уверете се, че тези правила са дефинирани и ясно комуникирани на групата ви. Едно важно решение по отношение на нормите е, дали вашата група е Отворена или Затворена. Отворените групи позволяват нови хора да участват в събиранията по всяко време. Затворените групи осигуряват една постоянна среда, като не позволяват на нови членове да се присъединяват към тях след започването на групата.

Решете каква ще е основната цел на вашата група:

 • Библейско изучаване: Може да е много полезна за духовно израстване и за включване на нови хора във вашата общност. Планът на изучаване често е определена книга от Библията (Деяния, Филипяни, Битие, и др.). The Community е един отличен ресурс за библейско изучаване (идете на сайта Cru.org и потърсете the community).
 • Група за ученичество: Би трябвало да е като цяло затворена група. Целта и не е да се включват нови хора тук и там. Тези групи имат ясен фокус върху това, членовете да израстват и да служат. Влиянието на групата ще расте, когато всеки от членовете и започне своя собствена група.
 • Библейско изучаване за духовно търсещи: То е един страхотен начин за включване на хора, които все още не вярват в Исус Христос. Да разгледаме заедно дадено  Евангелие, напр. това на Йоан, върши добра работа.
 • Малка група по определена тема: Чудесен начин за достигане на невярващи хора. Може да просъществува само няколко седмици и обикновено покрива теми, като взаимоотношения, светогледи, вяра и филми, апологетика или биографията на някого по неговия път към вярата.

Дискутирайте

Какви могат да бъдат някои полезни норми за вашата група?

Какви са ползите и недостатъците групата ви да бъде отворена, така че повече хора да могат да се включат, или да бъде затворена?

Не позволявайте групата ви да се съсредоточи върху вас, лидера.

Малките групи функционират най-добре, когато всеки взима участие и на членовете е позволено да дават отговори един на друг. Имайте предвид следните принципи, когато водите дискусиите в групата ви:

 • Позволявайте на хората доброволно и инициативно да отговарят на различни въпроси.
 • За да бъдат всички ангажирани, можете да насочите някои въпроси директно към онези членове, които не участват толкова дейно в разговорите: „Антон, ти какво мислиш по тази тема?“
 • Когато някой зададе въпрос, недейте само вие да давате отговори, а позволете и на останалите членове да отговарят: „Това е страхотен въпрос. Какво мислят другите?“
 • Ако никой не отговори или пък няма добър отговор, перифразирайте въпроса или помолете групата да направят проучване по темата и да споделят своите открития по време на следващото събиране.
 • Чувствайте се добре и в тишината. Задайте въпрос и след това замълчете. Ако вие отговаряте на собствените си въпроси или ги пояснявате твърде бързо, тогава няма да дадете шанс да други да отговорят.
 • Когато някой изрази нуждата си от молитва, помолете един или няколко от членовете на групата да се помолят за него/нея.

Дискутирайте

Какво според вас затруднява активното участие на хората в дискусии с други членове на групата?

Помогнете на другите да се чувстват в безопасност, за да споделят искрено своите мисли.

 • Направете всичко възможно това, което споделяте в групата, да си остане в групата. Конфиденциалността е много важен елемент за създаването на безопасна среда на растеж. (Може да добавите това към вашите групови норми.)
 • Конфиденциалността може да се наруши, само ако: 1) някой е в опасност от физическо нараняване, или 2) сте научили, че малолетен е бил сексуално малтретиран от възрастен, което ТРЯБВА да се докладва на Полицията.
 • Ако искате да споделяте за хората от групата си на някой приятел, ментор или съпруг/а, уверете се, че имате позволението на всеки от групата за това. Също така, уверете се, че този приятел, ментор или съпруг/а няма да споделят подробности с никой друг.
 • Ако се появи несъгласие по даден въпрос, нужно е да разбирате 3-те нива на богословски вярвания:
 • Мнения: Това са вярвания, които не могат да бъдат директно подкрепени от Библията. Например: „Исус е имал къса коса.“ Библията не говори конкретно за това.
 • Лични убеждения: Тези вярвания имат донякъде библейска основа, но не са определящи фактори за това дали някой е християнин или не. Вярващите, които не са съгласни един с друг по тези теми, все пак могат да си дават свободата да не са съгласни и трябва да се обичат един друг в дух на смирение и единство. Пример: „Вярващите в Христос могат да загубят спасението си.“ И тези, които вярват това, и онези, които не го вярват, се позовават на пасажи от Библията, за да защитят тезата си.
 • Основни убеждения: Това са основополагащи вярвания, касаещи  благовестието или посланието за спасението; истини, които си струва да бъдат защитавани и дебатирани. Тези вярвания са определящи фактори за това дали някой е християнин или не. Всички култове имат поне едно централно християнско вярване, което отричат. Няколко примера за вярвания на ниво убеждения са: Има само един Бог, Исус е Бог, Исус е умрял и възкръснал от гроба, ние сме спасени по благодат чрез вяра. Тези, които не са съгласни с тези основополагащи вярвания, не са истински вярващи християни. 

Големи конфликти и раздори настъпват, когато и трите нива на вярвания се възприемат от хората в групата като основни убеждения. Разясняването на трите нива може да помогне на хората да живеят в единство, като държат твърдо на основните убеждения, а по отношение на своите  мнения и лични убеждения се научат да бъдат толерантни.

Тест: Какво ниво на вярване отговаря на всяко едно от тези твърдения (мнение, лично убеждение или основно убеждение)?

 1. Ако някой е наистина добър човек, Бог ще му позволи да отиде в рая.
 2. Исус е бил висок около 1.63 м.
 3. Бог е предопределил (избрал) хората или да се спасят, или да погинат.
 4. Хората трябва напълно да се потапят във водата по време на водно кръщение.
 5. Плодът, който Адам и Ева са яли от дървото за познаване на доброто и злото, е бил ябълка.
 6. Мъжете трябва да бъдат обрязвани, преди да твърдят, че имат вяра в Исус Христос.
 • Един от най-добрите начини да имате група, характеризираща се с искреност и уязвимост на членовете и, е вие самите да бъдете открити за собствените си съмнения, борбата си с греха и трудностите си в обичането на другите.
 • Да говорите за проблем, който сте имали в миналото, е нещо добро, но не с толкова силно влияние, колкото да споделите за проблем, който имате сега.
 • Помнете, че Исус е героят във вашата история, а не вие.
 • Групата трябва да бъде подготвена за разговори на трудни и дори неудобни теми.

Редовно поддържайте връзка с членовете на групата.

Това може да се случва веднъж седмично или веднъж месечно, но е важно да се срещате с членовете на групата и извън обичайните си групови срещи, за да знаят, че държите на тях и сте загрижени лично за всеки един.

 • Периодично се срещайте с всеки по отделно, за да изграждате личните си взаимоотношения.
 • Правете нещо различно и като група. Ходете на кафе, църква или на филми заедно.
 • Пишете на хората окуражителни съобщения чрез СМС или чрез предпочитаната от тях социална медия.
 • Питайте ги как можете да се молите за тях и след това на момента го направете.
 • Използвайте затворена Фейсбук група, за да може членовете на групата да имат връзка и извън обичайните ви срещи.

Помислете за различни идеи, какви забавни неща да правите заедно в групата, и за полезни неща, които вие да правите за членовете на групата поотделно.

Молете се ежедневно за всеки от вашата малка група.

Ако Бог не работи, за да трансформира живота на хората, тогава вие си губите времето.

 • Молете се хората от вашата група да изпитват любовта, надеждата и свободата, които само Исус може да даде.
 • Молете се за растежа на вярата, доверието и упованието им в Бога.
 • Молете се за чистота – те да мразят греха, да вярват в истината и да бягат от изкушения.
 • Молете се те да изграждат здрави взаимоотношения един с друг в групата и единство по между им.
 • Молете се да виждат и да се възползват от възможностите да обичат и да служат на други хора редовно.

Помислете за креативни начини вие да напомняте на себе си да се молите за всеки в групата.

Уверете се, че съдържанието на материалите за малката ви група, е лесно за използване и лесно за предаване на други.

Ако искате хората в групата ви един ден да водят техни малки групи, трябва да моделирате за тях лесни и ефективни начини на водене на група.

 • Каквото и да правите, правете го простичко, така че хората да си мислят: „И аз го мога това! Не е толкова трудно, колкото си мислех.“
 • Опитайте се да не звучите като библейски учен или специалист по Библията. Дори и да си мислите, че знаете повече от тях, не е нужно да ги впечатлявате със знанието си. Не искате хората да си мислят, че непременно трябва да имат някакво богословско образование, за да водят група. Напомняйте си да отговаряте с: „Това е чудесен въпрос! Какво мислят останалите?“, вместо: „Нека ви обясня отговора на този въпрос.“
 • Помислете дали да използвате формата на уроците от Collaborative Discipleship – Съвместното Ученичество. Просто прочетете пасажа от Библията и задайте осемте въпроса по него. Толкова е лесно!

Дискутирайте 

Кои са най-важните два или три принципа, които според вас ще подобрят нещата в една малка група?

Молете се 

В светлината на това, което обсъдихме, как можем да се молим един за друг сега?

Вашият коментар