Форум за жени

Движение с цел да достигне поколенията с промяна, основана на християнска вяра и принципи. Възстановяване и изграждане на характер в духовна зрялост и пълноценен живот.

Форум за жени разказва истински истории на жени донесли промяна в общността в, която живеят.

Facebook: Форум за жениhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61553106416354
Instagram: forumforwomen_agapebghttps://www.instagram.com/forumforwomen_agapebg/
Email: forumforwomen@agapebg.org
Phone: +359 88 552 3561