Баскетбол

Тренировка за любители в дух на взаимно уважение.

Зала на МГУ, Студентски град, София

Facebook групаБаскетбол 2020

„Талантът може да ви доведе до върха, но е необходим характер, за да ви задържи там.“ –

Джон Удън