Исус твърди, че е Бог

Изтеглете като PDF

Едно от най-забележителните твърдения на християнството е, че Исус Христос е Бог. Настоящият материал разглежда част от основанията за това.

Исус сам твърди за Себе Си, че е Бог

Йоан 10:30-33

Йоан 8:56-59

Марк 14:61-62

Йоан 14:8-9

Матей 28:18-20

Хората около Исус разбират твърдението Му, че е Бог. Ние съдим за това по факта, че Го обвиняват в богохулство и в последствие Го убиват за тези Негови претенции. Прочетете Йоан 5:18!

Исус приема поклонение като Бог

Йоан 20:25-28

Матей 28:8-9, 16-17

Матей 16:16-17

Исус не поправя хората, които се обръщат към Него с тези имена.

Исус прощава грехове

Марк 2:3-12

Лука 7:47-48

Знак ли е това за Неговата божественост?

Исус твърди, че Той е източникът на вечен живот

Йоан 5:21-24;

Йоан 6:40, 47

Учението и чудесата на Исус са необикновени

Погледнете в Марк 1:21-42, 3:7-11, 4:35-39, 5:38-42.

Забележете разнообразието на чудесата и реакциите на хората спрямо учението на Исус! 

Исус изпълнява повече от 300 пророчества от Стария завет, 48 от които са много конкретни и засягат идването на Месията

Математическата вероятност в някой човек да се изпълнят дори само 8 от пророчествата е 1 на 1017

„…и така, намираме, че вероятността някой от живелите досега хора да обедини всички тези осем пророчества е 1.1017… Нека дадем един пример: вземаме 1017 сребърни долара и ги разпръскваме по територията на щата Тексас. Те ще покрият целия щат със слой, дебел 60 см. Бележим един от тези долари и разбъркваме цялата купчина. Завързваме очите на някого и му казваме, че може да обикаля колкото си иска, но накрая трябва да избере един-единствен долар и да каже, че това е белязаният. Каква е вероятността да улучи? Същата, каквато е била и за пророците да запишат тези осем пророчества и те да се сбъднат за един-единствен човек от тяхната епоха до днес при условие, че са пророкували от собствената си мъдрост.“ (Peter. W. Stone and Robert C. Newman, Science Speaks, Chicago, Moody Press, стр. 106-112)

Трилемата

Щом Исус е твърдял, че е Бог, за нас остава един ограничен избор от възможности за Неговата истинска същност. Проследете логичната последователност:

Много хора биха нарекли Исус велик нравствен учител или пък пророк, но поради твърденията Му, че е Бог, самият Той не ни оставя такава възможност за Своята самоличност. Или Той е този, за когото се е представял, или е бил лъжец, или умопобъркан.

Помислете:

  1. Основавайки се на свидетелствата, кой е Исус според вас?
  2. Това повлияло ли е по някакъв начин на вашия живот? Ако да – как?