Какво всъщност се случва, когато станете християнин?

Изтеглете като PDF

Христовият Дух живее във вас

Откровение 3:20

Какво ни казва този стих?

Това е новото ви взаимоотношение с Христос, ако сте повярвали в Него.

    Римляни 8:9-11

    Колко различни термина са използвани за Светия Дух, който живее във вярващите? 

Ефесяни 1:13, 14

Греховете ви са опростени и не е нужно вече да съгрешавате.

Колосяни 2:13-14

Как е описана прошката тук?

Римляни 6:6, 11 – 13, 22

Какво е направено за вас?

Какво трябва да направите вие?

1 Коринтяни 10:13

Какво обещават тези стихове?

Бог ви променя

Прочетете:

2 Коринтяни 3:18

2 Коринтяни 5:17

Галатяни 5:22-24

Филипяни 1:6; 2:12 – 13; 4:12-13

Докато опознавате Бог все по-добре и продължавате да следвате Неговия план, Той чрез Святия Дух ще промени живота и характера ви. 

Вие живеете за Христос

Прочетете:

Ефесяни 2:10

Галатяни 2:20

Матей 10:38-39

2 Коринтяни 5:14-15

Йоан 15:9-11

Какво означава да живеем за Христос според тези стихове? 

Да живееш за Христос е процес, който продължава цял живот. Бог ще ви даде способността да Го следвате, като вярвате в Неговите обещания и Му се покорявате. 

Вярата ви като християнин и упованието ви в Бог непрекъснато ще се задълбочава

Този процес на все по-добро познаване на Бог и на Неговата любов и план се развива чрез: 

  • изучаване на Библията; 
  • молитва; 
  • споделяне с другите вестта за Христос; 
  • покорство на Бог;
  • общуване с други християни; 

Помислете:

  1. Имайки предвид всичко, което дискутирахме от Библията, можете ли да кажете, че сте християнин?
  2. Какво би ви попречило да посветите живота си на Исус Христос? 

Ако се интересувате от повече информация относно християнската вяра, ние можем да ви помогнем.