Исус възкръсва

Изтеглете като PDF

Християнството приема, че Исус Христос е бил екзекутиран от римляните, че е бил видян жив три дни по-късно и че Той е жив и днес.

Възкресението е много важен елемент, защото:

 • Исус сам го предсказва; 
 • То потвърждава претенциите Му за божественост и могъщество;
 • То показва Неговата власт над смъртта;
 • Ако Исус не е възкръснал, то обещанието за прошка на греховете и вечен живот са празни думи. 

Прочетете 1 Коринтяни 15:19

Исус предсказва Своето възкресение

Матей 16:21; 17:9, 22, 23; 20:18,19; 26:31, 32

Исус е предаден на смърт не заради делата Си, а поради претенции относно личността Си

Матей описа два съдебни процеса, на които обвиняват Исус. 

Матей 26:56 Обвинителите на Исус не могат да намерят доказателства срещу Него, но считат, че заслужава смърт, понеже твърди, че идва от Бог. (Исус цитира от Даниил 7:13)

Матей 27:11-26 – Какво отговаря Исус на Пилат?

Исус бива екзекутиран чрез разпъване на кръст

Матей 27:25

Какво представлява бичуването? 

Какъв смисъл се крие зад венеца от тръни?

Какво е жлъчката?

Как се изпълнява разпъването на кръст?

Какво довежда до смъртта? 

Фигура.

Исус се появява след погребението Си

Матей 27:57-66

Каква стража бива поставена?

Какво е значението на печата върху камъка?

Лука 24:13-43

Как се открива Исус на учениците Си? Каква е тяхната реакция? 

Деяния на апостолите 1:3, 9

Къде е сега Исус?

Прочетете още – 1 Коринтяни 15:3-8

Откраднато от приятели?

 1. Приятелите на Исус не са имали никакъв мотив да откраднат тялото, защото мъртвият Месия не е Месия.
 2. Психолозите казват, че човек не би умрял за нещо, което знае, че е лъжа, а единадесет от дванадесетте апостоли умират като мъченици. 

Откраднато от враговете? 

 1. Отново не е имало мотив за това.
 2. Враговете на Исус биха показали тялото, когато се е твърдяло, че Той е възкръснал от мъртвите, а те не са го сторили.

Теория на припадъка?

 1. Римляните са проверявали дали разпънатият е мъртъв, преди да го свалят от кръста.
 2. Исус не е могъл да се промъкне покрай римската стража пред гробницата.

Теория за погрешната гробница?

 1. Тогава всички трябва да са я объркали.
 2. Йосиф Ариматейски щеше да знае точното място.

Теория за халюцинациите?

 1. След смъртта на Исус учениците Му губят вяра, че Той е Месията. Мнозина е трябвало да бъдат убеждавани – не може да става и дума за халюцинации. 
 2. Повече от 50 души казват, че в период от 40 дни по различно време на деня и нощта са видели Исус.
 3. Могли са да отворят гроба и да покажат тялото, за да спрат мълвата, че Исус е възкръснал.
 4. В продължание на няколко месеца след разпъването хиляди хора в Ерусалим приемат Исус като Месия, а те са имали най-добрата възможност да изследват гробницата и да разпитат очевидци. 

Други факти, които трбява да се вземат под внимание.

Съществуването на Християнската църква.

 1. Мъртвият Месия не е Месия.
 2. Християнството е било нелегална религия в Римската империя и християните са били жестоко преследвани – от това, да ги хвърлят на лъвовете и гладиаторите, до това, да не могат да търгуват с евреи нехристияни. 

В техните преживявания е трябвало да има нещо истинско, което ги кара да понасят такива гонения. Въпреки всичко християнстото се разпространява толкова бързо, че в 321г. Сл. Хр. императорът го легализира. 

 1. Единадесет от дванадесетте ученици са загинали мъченически, понеже са проповядвали, че Исус е възкръснал от мъртвите. 

Промяната в живота на Христовите ученици и на апостол Павел.

 1. Учениците са готови да се върнат към предишните си занимания след разпъването на Исус. И все пак, 50 дни по-късно, те вече са в Ерусалим и проповядват, че Исус е възкръснал от мъртвите и че е техният Месия.
 2. Те загиват с мъченическа смърт, защото повярват в Христовото възкресение.
 3. Савел от Тарс е ревностен начетен млад юдеин. Той вкарва християните в затвора. Същият този Савел започва да проповядва Исус като възкръсналия Месия и написва половината от Новия завет. 
Помислете:
 1. Кара ли ви възкресението на Исус да считате християнството различно от другите религии? С какво точно?
 2. Какво значение има лично за вас възкресението?