Как да представяме Христос на другите

Автор: д-р Бил Брайт • Изтеглете като PDF: Кратка версияРазширена версияПоръчайте онлайн

„Вие сигурно носите много щастие на този свят“ – каза младият бизнесмен със сълзи на радост и благодарност в очите си. Току-що се бяхме молили заедно и той бе приел Христос като свой Спасител и Господ. Каза ми, че от известно време двамата със съпругата си са търсили Бога и че сега няма търпение да отнесе книжката „Четирите духовни принципа“ вкъщи, за да може на свой ред да ѝ представи Христос.

Повече от 25 години имам честта да „нося много щастие на този свят“, като свидетелствам за Господ Исус Христос на хиляди студенти и обикновени хора по света. Една от най-големите заблуди през вековете е преобладаващото сред християните мнение, че хората не желаят да познават Бога. Навсякъде по света откривам изобилни доказателства за обратното. Светият Дух е вложил глад в сърцата на много хора.

Въпреки това повечето християни не са помогнали на нито един човек да приеме Господ Исус. За това има две основни причини. Първата е, че обикновеният християнин живее победен духовно безсилен, безплоден, плътски живот. Той не живее в пълнотата и по ръководството на Светия Дух. Втората причина е, че обикновените християни никога не са били обучавани как ефективно да представят вярата си в Христос на другите. Никой не им е показал как да започват разговор за Христос, как да обясняват благовестието ясно и точно и как да помагат на другите да вземат решение да приемат Христос чрез вяра.

Да притежавате уменията

Никога няма да можем да надценим нуждата от обучение за благовестване. „Ноу-хау“ или притежаването на умения в дадената област е онова нещо, което очертава границата между ефективното и неефективното благовестване. В общи линии, ние свидетелстваме по два начина – чрез начина, по който живеем живота си и чрез думите, които говорим. На нас много конкретно и ясно ни е заповядано да споделяме благовестието с устата си и това е този аспект от свидетелстването, върху който ще се фокусираме в тази концепция.

Преди да можете да представяте Христос на някого другиго, трябва да знаете няколко неща: Трябва самите вие да сте сигурни, че сте християни. След това, като християни, трябва да познавате укрепващата сила и служение на Светия Дух. Също така трябва да сте уверени, че знаете какво да кажете на другите относно Бога, Исус Христос и благовестието, преди да имат възможност да вземат обосновано решение по отношение на Христос.

Години наред на различни конференции, на които студенти, миряни и пастори се обучаваха да благовестват, молихме участниците да ни помогнат да съставим списък от нещата, които според тях човек трябва да разбира, за да може да вземе обосновано решение да приеме Христос.

Обикновено се съставяше списък от 25 до 50 различни точки, които записвахме на черна дъска. Списъкът включваше следните неща:

 1. Бог ни обича.
 2. Човекът е грешен.
 3. Човекът е изгубен (без Бога).
 4. Бог толкова ни обича, че даде Своя Син.
 5. Христос умря за греховете ни.
 6. Христос възкръсна от мъртвите.
 7. Христос иска да влезе в живота на всеки.
 8. Ние трябва да се покаем.
 9. Трябва да се родим отново.
 10. Трябва да приемем Исус Христос.

След като се изчерпеха всичките предложения, ние канехме участниците да прочетем „Четирите духовни принципа“ и отмятахме всяка точка от черната дъска, отнасяща се за първия принцип. Тези предложения биваха изтривани от дъската. По същата процедура минавахме през втория, третия и четвъртия принцип. Накрая дъската винаги оставаше празна. Книжката „Четирите духовни принципа“ представя основното съдържание на благовестието.

Ние не твърдим, че „Четирите духовни принципа“ е единственият начин за представяне Христос на другите, нито че е най-добрият. Но знаем, че десетки хиляди мъже и жени са приели Христос чрез пряко, ясно представяне на благовестието, съдържащо се в тази книжка.

Просто започнете

Но дори и воденият от Духа човек с изпитано и надеждно пособие в ръцете си може да очаква съпротива, когато споделя Христос с другите. Една от най-трудно преодолимите бариери при свидетелстването е началото. Без значение кой сте или къде се намирате, възможности има всякога. Всеки път, когато оставате насаме с някого повече от няколко минути, приемайте, че това е дадена ви от Бога възможност и отговор на молитвите ви . Има много ефективни начини за установяване на контакт с друг човек. След любезен приятелски поздрав можете да кажете:

„Чувал ли си за „Четирите духовни принципа“? Тази малка книжка е сред най-четените в историята – от нея са разпространени повече от 100 милиона екземпляра, преведени на всички основни езици.“

„Написаното в тази книжка промени живота ми.“

„Написаното в тази книжка е променило живота на хиляди хора. Би ли я прочел и споделил с мен впечатлението си?“

Този директен подход е най-удобен, когато имате само няколко минути на разположение с дадения човек.

Ако обстановката е по-спокойна, можете да отделите няколко минути, за да установите приятелски взаимоотношения, като споделите някои неща от личен интерес за себе си и разпитате другия за неговия живот, бизнес, професия или семейство. След това можете да обясните, че сте християнин и сте открили удивителна книжка, която ви е била много полезна и бихте искали да му я покажете. Тогава попитайте: „Чували ли сте някога за „Четирите духовни принципа“?“

Когато в молитва разчитате на Светия Дух, Той ще ви давамъдрост как да направите прехода. И все пак никое представяне на книжката няма да бъде ефективно, ако Бог предварително не е подготвил сърцето на дадения човек.

Четете книжката

Когато споделяте благовестието с помощта на „Четирите духовни принципа“, не давайте допълнителни лични илюстрации, което често обърква онези, на които говорите. Просто прочетете книжката, но не го правете механично. Бъдете чувствителни към въпросите и нуждите на човека. Имайте предвид, че представяте на вашия приятел или на някой непознат, Господ Исус Христос – най-чудесната Личност, живяла някога.

В общи линии, добре е, когато споделяте благовестието да прочитате книжката на глас, като я държите така, че човекът да може да следи съдържанието заедно с вас. Обикновено повечето хора са съгласни с първите три принципа и не задават много, а понякога и никакви, въпроси. Така че уверено можете да пристъпите към четвъртия принцип. Текстът, който се намира на страница 8 и 9 ще ви помогне да разберете дали човекът е готов да приеме Христос. Когато стигнете до двата кръга, представляващи живота, направляван от собственото Аз, и живота, направляван от Христос, задайте въпроса от книжката: „Кой кръг най-добре отразява вашия живот?“. След това попитайте: „А с кой кръг бихте искали да се изобрази вашият живот?“. В повечето случаи човекът, на когото благовествате, ще отговори на първия въпрос с: „Този вляво.“, а на втория с: „Този вдясно.“

Следващата критична точка, когато благовестваме, е да помогнем на тези, които желаят да Го приемат като техен Спасител, да разберат какво точно трябва да направят. Продължете да четете книжката, като обяснявате как приемаме Христос – чрез молитва с вяра.

Прочетете молитвата на глас и попитайте: „Изразява ли тази молитва желанието на вашето сърце?“. Ако отговорът е „Да“, кажете: „Можеш още сега да се помолиш с тази молитва, щом тя наистина изразява желанието ти, и Христос ще влезе в живота ти, както е обещал.“ След това спрете, за да се помолите, и обяснете, че ако човекът иска да се моли на глас, вие ще можете да се молите с него.

Ако настъпи дълго мълчание, можете да предложите човекът да се помоли, като повтаря фразите след вас. Проявете такт. Не притеснявайте другия, като го „заставяте“ да се моли. Някои хора предпочитат да се молят със собствена молитва, а не с предложената. Ако някой предпочете да се моли наум, предложете му да каже „Амин“, когато свърши. Когато той каже „Амин“, вие се помолете.

Ами ако човекът не реши да приеме Христос?

Ако човекът не реши да приеме Христос, след като прочетете книжката дотук за пръв път, не го притеснявайте. Не се опитвайте да го оспорвате, да го притискате, нито да го принуждавате да вземе „решение“ относно Христос. Исус казва: „Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил“¹.

Това, което има значение, е не какво правите вие, а какво прави Светият Дух чрез вас². Ние с вас не сме способни да помогнем на когото и да било да приеме Христос, ако разчитаме на собствените си сили. Не забравяйте – успешно сме свидетелствали тогава, когато сме поели инициативата да споделим благата вест за Христос в силата на Светия Дух и сме оставили резултатите на Бога.

Неизмерима е важността на доброто утвърждаване на новоповярвалия християнин. Вземайте името и адреса на всеки, с когото сте се молили.

Това можете да направите тактично и без да се натрапвате, като първо вие си дадете името и адреса. Тогава се уговорете да се срещнете с новоповярвалия християнин, за да му дадете духовни напътствия и да му покажете как да живее християнския си живот – ако е възможно още на следващия ден или в рамките на 48 часа. Ако не можете да се срещнете лично, от полза за новоповярвалия ще бъде да му изпратите насърчително писмо, както и помощни материали и литература.

Предлагам ви през следващите 30 дни да направите един експеримент.

„Успешно сме свидетелствали тогава, когато сме споделили благата вест за Исус ХрВсеки ден молете Бога да ви заведе при някого, чието сърце е било подготвено за вашето свидетелстване. Молете се и идете в силата на Светия Дух. Като в духа на апостол Павел „навсякъде, където отидете, говорете за Христос на всеки, който иска да чуе“⁵. Представяйте благовестието с помощта на „Четирите духовни принципа“. Очаквайте Бог да работи чрез вас.истос в силата на Светия Дух и сме оставили резултатите на Бога“.

В края на трийсетте дни ще бъдете убедени, както са се убедили мнозина други преди вас, че в живота няма по-велико приключение от това да представяш нашия Спасител на другите. Не забравяйте, че „можете да донесете много щастие на този свят“, като разказвате благата вест за Христос с другите.

Как да се включим в изпълнението
на Великото поръчение

Бележки:

 1. Йоан 6:44
 2. 1 Коринтяни 3:6
 3. Колосяни 1:28, Living Bible

Адаптирано от Как да представяме Христос на другите, 1971, 1998 от Бил Брайт,
New Life Publications, Кемпъс Крусейд фор Крайст.
Всички права запазени. Използвано с разрешение.
Д-р Бил Брайт е основател на Кемпъс Крусейд фор Крайст Интърнешънъл.