Из страниците на Новия завет

Открийте тайната на Божия план

Стъпка 9

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Открийте истинската Божия цел за себе си

Коя е основната идея на всяка книга от Новия завет! Защо има четири евангелия? Защо Павел е написал толкова много писма? И какво ни очаква в недалечното бъдеще?

Когато държите Новия завет в ръцете си, чудите ли се как и кога са написани книгите и как са обединени в едно?

Тази „Стъпка“ изследва отговорите и разглежда цялостното послание на Новия завет. Изучаването показва централната тема на евангелията и проследява вълнуващото зараждане на Църквата.

Изучавайки Посланията, ще станете свидетели на вярата, борбите и учението на ранните християни и ще хвърлите поглед към бъдещето си.

В това изучаване вие ще:

 • Видите развиването на Божия план за изкупление
 • Научите същността на благовестието
 • Откриете истинската цел на Бога за себе си

Стъпка 10: „Из страниците на Новия завет“ е част от „Десет основни стъпки към християнска зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви, както и да ви помогнат да се превърнете в радостни свидетели за Христос.

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“ е основен курс, разработен от Кемпъс Крусейд фор Крайст Интернешънъл. Ползван е от милиони обикновени хора, студенти и пастори из цял свят. Уроците са плод на многогодишна задълбочена работа по тяхното съставяне, изпитване и усъвършенстване.

Изучаване на Библията, което коренно ще промени живота ви. Отлично както за самостоятелно, така и за групово изучаване. Ще намерите и Ръководство за водещия.

Каква е целта на това изучаване

Ще разберете за чудния план на Бога да възстанови връзката между Себе Си и сърцата на хората.

Целта на това изучаване е да ви даде обща представа за изкупителния план на Бога, разкрит в Новия завет.

Както вече видяхме в „Стъпка 9: Из страниците на Стария завет“, Бог създава Адам и Ева, за да имат общение с Него и да прославят името Му. На тях бе заповядано да напълнят земята с потомството си и да владеят над всичко сътворено.

Но Адам и Ева съгрешават и нарушават Божия план. В резултат на това смъртта – вечно отделяне от Бога – осъжда света на вечна духовна тъмнина. В мига на своеволие човекът изгубва семето на вечния живот и  вместо да живее вечно в съвършено общение с Бога, той е изпратен в царството на Сатаната. Човешките дни са преброени, а неговото предназначение – изгубено (Еклисиаст 7:29, 9:3).

От този момент нататък човекът вече не знае каква е истинската цел на живота му. Напразно търси, за да я открие. Той все още си задава въпросите: „Кой съм аз?“, „Защо съм се появил?“, „Откъде идвам?“ и „Накъде отивам?“ Френският физик и философ Блез Паскал пише в Мисъл 425:

Някога човек е изпитвал истинско щастие, от което сега са останали само следи и празнота, която той безуспешно се опитва да запълни с нещата около него … Напразно, защото безкрайната бездна може да бъде запълнена единствено … от самия Бог.

Може би в миговете, когато сте насаме със себе си, си казвате: „Да, чувствам празнота. Не съм доволен от живота си. Не знам Божията цел за мен.“

Това изучаване ще е полезно за вас, защото:

Първо, ще разберете чудния Божи план за възстановяване на връзката между Бога и сърцата на хората. Този план, който започва да се разкрива в Стария завет, се откроява с ослепителна яснота в Новия завет. Апостол Павел пише:

…като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си, за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се събере в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него. В Него и ние бяхме избрани за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, Който върши всичко по решението на Своята воля, така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос (Ефесяни 1:9-12).

Второ, ще откриете истинската цел на Бога за вас. Никой не може да изпита пълно удовлетворение от живота, докато не покани Христос да му покаже целта, за която го е сътворил. Никой друг, живял на земята, не може да стори това за нас – нито религия, нито философия, нито човек – само Исус от Назарет, който е Бог в плът, напълно Бог и напълно човек, централната Личност в Божието свято, вдъхновено Слово.

Ако все още не сте поканили Исус да стане ваш Спасител и Господ, съветвам ви да го направите сега. Невъзможно е да изпитате Божията цел за живота си, ако не предадете всяка област от живота си на Господ Исус Христос и ако всекидневно не прекарвате време с Него в молитва и изучаване на Словото Му. Той е Единственият, който знае как да направи живота ви радостен и пълноценен и да ви даде постоянен мир, независимо от размирния свят.

Трето, ще научите същността на благовестието. За да проумеем по-добре мисията, служението и личността на нашия Господ, ние трябва да разберем каква е връзката на Христос със Стария завет. Новият завет говори само за това, което Исус „вършеше и учеше, откакто започна“ (Деяния 1:1). Но именно разбирането за това как Христовото дело на земята изпълнява започнатото от Бога в старозаветните времена, ни дава възможност да видим разкриването на Неговия план.

Четвърто, ще получите цялостна представа за посланието на Новия завет. Тази „Стъпка“ разкрива централната тема на евангелието от Матей, Марк, Лука и Йоан и проследява основните събития около вълнуващото основаване на Църквата, описан в книгата Деяния на апостолите. Уроците проследяват и вярата, борбите и учението на ранните християни в Посланията. А изучаването на книгата Откровение осигурява поглед към недалечното бъдеще, когато човекът ще заживее отново според първоначалната си цел.

Основи на вярата 

Стъпка 10: „Из страниците на Новия завет“ е част от „Десет основни стъпки към християнската зрялост“. Това е поредица изучавания, устояли изпита на времето, предназначени да осигурят здрава основа на вярата.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 10“, да се върнете на онези „Стъпки“, които сте пропуснали. Изучавайте ги задълбочено, за да превърнете научените принципи във ваши собствени.

Ако сте повярвали наскоро, серията Десет основни стъпки ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки“ – ръководство за водещия.

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 10“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и животът ви с Бога ще се изпълни с енергия и радост.

Как да извлечете ползата от това изучаване

Най-важната цел при изучаването на уроците не е придобиването на знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Защо Нов завет“.  Тя ще ви даде ясно виждане за същността на благовестието, като ще разкрие тайната на Божия план за човека, започнат в Стария завет. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

Ще откриете кратък преглед да книгите на Новия завет и неговото съставяне.

Тази „Стъпка“ съдържа девет урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва.

Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

Ето няколко съвета, които ще ви помагат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.

Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си.  Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание към стъпка 10: Из страниците на Новия завет

Урок 1: Матей 

Цел: Да видим връзката на Христос със Стария завет и да разберем Неговата роля като Цар на царете.

Урок 2: Марк

Цел: Да представи Христос като служител, както и Неговата дълбока загриженост за хората.

Урок 3: Лука 

Цел: да придобием по-задълбочено разбиране за човешкото естество на Христос.

Урок 4: Йоан 

Цел: Да видим Исус като Божият Син.

Урок 5: Деяния на апостолите

Цел: Да проследим бързото основаване на Църквата през първи век.

Урок 6: Римляни, 1 и 2 Коринтяни, Галатяни

Цел: Да разберем същността на благовестието

Урок 7: Послания от затвора, Солунци, Пасторски послания

Цел: Да изследваме характера на апостол Павел.

Урок 8: Съборни послания

Цел: Да разберем как се разпространява и формулира благовестието

Урок 9: Откровението на Исус Христос

Цел: Да разгледаме пророчествата и да се подготвим за идването на Христос

Урок 10: Преговор