Твоят нов живот и взаимоотношенията ти с другия пол

Изтеглете като PDF

Запомнете: Когато израствате във взаимоотношенията си с Бог, Той ще ви разкрива Своя характер и воля; Святият Дух ни дава сила да живеем живот, който отразява и двете.

Един баща казва на сина си да не докосва горещия котлон. Той го прави, не защото иска да потисне любопитството на сина си или да му отнеме забавлението. Той издава тази забрана, защото знае, че печката ще изгори детето му. Неговата мотивация е да предпази сина си от нараняване, както и да осигури неговата безопасност.

Защо да изчакаме със секса? Защото Бог казва да изчакаме.

Прочетете 1 Солунци 4:1-8.

Апостол Павел хвали солуците за техния живот с Бог. Тъй като тяхното желание е да ходят с Бога и да са Му угодни, Павел ги насърчава да „преуспяват все повече и повече.” Неговият наблег е в областта на чистотата във взаимоотношенията и конкретно, сексуалната област. 

 • С чия власт се дава тази заповед? 
 • Каква е Божията воля?

Ключови точки:

 1. Бог желае нашето осъзнато освещение. С други думи, Неговата воля е да придобиваме Неговия характер във всяка област в нашия живот. Чистотата и святостта са част от Божия характер. 

“Защото това е Божията воля, вашето освещение; да се въздържате от сексуална неморалност…” 1 Солунци 4:3

2. Бог желае християните да не се покваряват във взаимоотношенията един с друг. Покваряваме някого, когато го караме да престъпи границите, които Бог е поставил. 

“…и да не престъпва никой, и да не покварява брат си в това нещо…” 1 Солунци 4:6

На пръв поглед Библията сякаш е пълна със забранителни заповеди, които изглеждат тежки и страховити. Обаче, трябва да помним, че Бог има само един мотив – любов. Когато разберем, че Той винаги иска това, което е най-добро за нас, тези заповеди стават нещо положително.

Божиите заповеди: Да те предпазят и да подсигурят

Зад всяка забранителна заповед има два принципа. Първият е да ни предпази, а другият – да ни подсигури. С други думи, когато Бог казва, „Не прелюбодействай,” Той не е убиец на радостта, както ще видим.

Божията заповед да запазим секса за брака е дадена, за да:

Да предпази:

 • Ума ти от картини и образи от миналото.
 • Теб от недоверие и подозрения във взаимоотношенията. 
 • Да не бъркаш секса и интимността в любовта.
 • Теб от страх и последствия от болести, предавани по полов път.
 • Християнското ти свидетелство.
 • Общението ти с Бог.

Да осигури:

 • Свобода да се наслаждаваш на бъдещия си брачен партньор без притеснителни умствени картини.
 • Основа за доверие за настоящи и бъдещи взаимоотношения. 
 • Интимност: истинско познаване на другия човек извън физическата област.
 • Мир в ума ти, когато встъпваш в брачен завет.
 • Чистотата в християнското ти свидетелство, което да послужи на други.
 • Изобилен живот.

Според вас защо Бог иска да ни предпази и да осигури? Разгледайте следните стихове и отговорете със собствени думи: Римляни 8:38, 39; Псалм 103:17, 18; Второзаконие 10:12.

Бог ни предпазва, като поставя граници на нашите действия. Те са израз на Неговата любов и мъдрост и ни предпазват от това, да навредим на себе си. Неговите заповеди не само ни предпазват, но също са предназначени да ни облагодетелстват по конкретни начини. 

Чисто сърце за ново начало

Една от най-големите грешки, които хората могат да направят, е да считат, че ако са съгрешили сексуално, Бог не иска да има нищо общо с тях. Това просто не е вярно. Бог е напълно наясно с нашите грешни склонности – затова Исус Христос идва на земята.

За цар Давид това, което започва с един поглед, довежда не само до прелюбодейство и нежелана бременност, но също и до убийство. Давид наистина оплесква нещата. Но вижте какво се случва след това.

Прочетете: Псалм 51:1-17.

Давид признава греха си и моли Бог за прошка. И ние като Давид, можем да получим Божията прошка напълно и да започнем начисто.

Ето няколко важни стъпки, които да направим: 

 1. Изповядайте греха.

Назовете конкретно греха пред Бога и Го помолете за прошка. 1 Йоан 1:9

2. Простете сами на себе си.

Ако не можете да простите на себе си, вие казвате на Бога две неща: (A) Христовата смърт не е достатъчна за вашите грехове; и (Б) вие по-добре от Бог можете да прецените какво може да се прости и какво не. Бог ви дава Своята благодат, която извира от Неговото любящо сърце. Когато не можете да простите на себе си, вие захвърляте Божията благодат обратно в лицето Му. Ако Божията благодат не може да покрие вашия грях, не може да покрие никой грях. Римляни 8:1

3. Изпълнете се със Святия Дух.

Позволете на Божия Дух да ви изпълни със силата Си, за да кажете не на бъдещи изкушения. Ефесяни 5:18

4. Покажете плодове на покаяние.

Покаянието означава да обърнем посоката, да променим мисленето си. Матей 3:8 казва, “принасяйте плодове, съответстващи на покаяние.” Това може да означава прекъсване на дадено взаимоотношение или пък решение да не оставаме насаме с някого. Може да е нещо друго. Каквото и да е, вашите действия трябва да показват, че сте се променили. Човекът, който свидетелства, че е християнин, но продължава да извършва грях, трябва да осъзнае, че той или тя може изобщо да не е християнин. Йоан 14:21; 1 Йоан 2:3

Божията любов и пълно прощение ни помагат да започнем начисто и да живеем живот, угоден на Него.

Нов живот и взаимоотношения

Нашият нов живот и нови взаимоотношения започват с решение да живеем богоугодно. Прочетете Даниил 1:8.

“Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше; затова помоли началника на скопците да не го принуждава да се осквернява.” 

Ключови думи:

Осквернявам се: ставам нечист.

 • Какво беше решението на Даниил? 
 • Какъв беше резултатът? (Даниил 1:9-13)

Прочетете: Евреи 13:4.

Започвайки от днес, решаваш ли да не оскверняваш себе си и да останеш чист до брака?

ДА Дата___

НЕ Дата___

 1. Молитва и библейско изучаване 

Редовното прекарване на време с Бога ще ти помогне да разбираш и да живееш според Неговите приоритети за живота си. Псалм 1:1-3; Ефесяни 5:8-10; Еремия 9:23, 24

 1. Живот, изпълнен с Духа 

Святият Дух ни дава сила да живеем богоугоден живот. Галатяни 5:16

 1. Отговорност

Когато носим отговорност пред някой друг, това ни помага да носим отговорност и пред Бога. Еклисиаст 4:9, 10; Притчи 27:17; Ефесяни 5:21

 1. Общение

Търсете общение с посветени на Бога хора, които се подкрепят и затвърждават вашите убеждения. Евреи 10:24, 25; 2 Тимотей 2:22

Докато израствате в Христос, ще разберете, че Божиите заповеди са дадени с най-добри намерения спрямо вас. Поради тази причина, да изберем да чакаме е най-възнаграждаващото решение, което можем да вземем.