Историята на Исус за деца

Това е историята на Исус през очите на деца, живели преди близо 2000 години. Последвайте Вениамин, Халев, Сара, Йоил, Лия и Натан от Ерусалим 30 г. сл. Хр. Вижте историята на Човека от Назарет, който изцелява болните и възкресява мъртвите.

Те се опитват да си обяснят нещата, които виждат – някои от тях произхождат от семейства, които вярват, че Исус е Божий Син, а други – не. Те наблюдатат живота на Исус и го следват, за да видяят какво ще каже и направи този невероятен човек, който обича децата. Те виждат неговото залавяне, фалшиви обвинения, разпятие и погребение. Но си спомнят обещанието на Исус, че ще възкръсне и те ще го видят отново…

Деца и възрастни ще се насладят на този завладяващ и разтърстващ епос за силата на вярата и любовта.