Как да познаваме Бог лично

Изтеглете като PDFПоръчайте онлайн

Тези четири истини обясняват как можем да имаме лични взаимоотношения с Бог и да живеем живота, за който сме създадени.

 1. БОГ НИ ОБИЧА И НИ Е СЪЗДАЛ ДА ГО ПОЗНАВАМЕ ЛИЧНО.

БОГ НИ ОБИЧА

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.“ (1 Йоан 4:9)

БОГ НИ Е СЪЗДАЛ ДА ГО ПОЗНАВАМЕ

„А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3)

ЗАЩО ПОВЕЧЕТО ХОРА НЕ ПОЗНАВАТ БОГА ЛИЧНО?

 1. ПОРАДИ НАШИЯ ГРЯХ НЕ МОЖЕМ ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА И ДА ИЗПИТВАМЕ НЕГОВАТА ЛЮБОВ.

КАКВО Е ГРЯХ?

Човекът е създаден, за да има взаимоотношения с Бога, но понеже Го е отхвърлил, тези взаимоотношения са били прекъснати. 

Отхвърлянето на Бога и стремежът да устроим живота си по свой начин Библията нарича грях. 

Грехът се проявява чрез егоистични постъпки, непокорство или безразличие спрямо Бога. 

ВСИЧКИ СМЕ ГРЕШНИ И ЗАТОВА СМЕ ОТДЕЛЕНИ ОТ БОГА

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” (Римляни 3:23) 

ГРЕХЪТ ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ

„Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.” (Римляни 6:23)

Бог е съвършен, а ние сме грешни. Поради греховете ни има огромна пропаст, която ни разделя от Него. Можем да се опитваме да преодолеем тази пропаст чрез добри дела или религиозност, но всичките ни усилия ще се провалят, защото те не могат да ни разрешат проблема с греха.

ИМА ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ…

 1. ИСУС ХРИСТОС Е ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ, ДАДЕНО ОТ БОГА, ЗА НАШИЯ ГРЯХ. САМО ЧРЕЗ НЕГО МОЖЕМ ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА И ДА ПОЛУЧАВАМЕ НЕГОВАТА ЛЮБОВ И ПРОШКА.

ИСУС ХРИСТОС Е ВЪЗКРЪСНАЛ

„На които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни…“ (Деяния 1:3)

Възкресението на Исус доказва, че Той е Бог и че е понесъл наказанието за нашите грехове.

ХРИСТОС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ…

„Исус му каза: Аз съм пътят, и истината, и животът, никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6)

БОГ ДОКАЗВА СВОЯТА ЛЮБОВ…

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, които вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

Бог изявява Своята любов, като изпраща Исус да умре на кръста вместо нас. Чрез Исус Бог поставя мост над пропастта, която ни раздели, и ни дава възможност  да възстановим взаимоотношенията си с Него. 

НЕ Е ДОСТАТЪЧНО САМО ДА ЗНАМ ТОВА…

 1. ТРЯБВА ДА СЕ ДОВЕРИМ НА ХРИСТОС, КАТО ГО ПРИЕМЕМ ЗА СПАСИТЕЛ И ГОСПОД. САМО ТОГАВА ЩЕ МОЖЕМ ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА ЛИЧНО.

ВРЪЗКАТА Е ЛИЧНА

„А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада…“ (Йоан 1:12)

СПАСЕНИЕТО Е ДАР

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и от не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.“ (Ефесяни 2:8,9)

ПРИЕМАМЕ ХРИСТОС С ЛИЧНО РЕШЕНИЕ ТОВА ОЗНАЧАВА…

 • Да се съгласим с Бога, че сме грешни, но желаем да се откажем от греховния си начин на живот.
 • Да се доверим на Бога, че ни е опростил всичко, защото Христос е умрял за нашите грехове.
 • Да вземем решения да следваме Христос и Той да бъде на първо място в живота ни.

Тези кръгове описват живота на два вида хора

Живот без Исус Христос.            

Егото на човека е в центъра           

и управлява живота му, а           

Христос е извън неговия       

живот.                       

Живот, посветен на Исус

Христос е в центъра

и управлява живота

на човек, а егото му е 

отстъпило пред Христос.

ЗА ДА СТАНЕМ ПРИЯТЕЛИ С БОГА, ТРЯБВА ДА СЕ ПОМОЛИМ С ВЯРА В ИСУС ХРИСТОС

Бог не гледа само на думите ни, но и на отношението на сърцето ни. ТИ МОЖЕШ ДА ИЗРАЗИШ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА СТАНЕШ ПРИЯТЕЛ С БОГА ЧРЕЗ МОЛИТВА. Молитвата е разговор с Бога.

ЕТО ЕДНА ПРИМЕРНА МОЛИТВА:

Господи Исусе,

Искам да те познавам лично! Прости ми, че съм вървял по своя собствен път! Моля Те, прости всички мои грехове!

Благодаря ти, че умря на кръста, за да заплатиш наказанието за греховете ми! 

Съгласен съм да се откажа от предишните си пътища и да Те следвам като мой Спасител и Господ.“

Можеш ли искрено да кажеш това на Бога?

Има ли нещо, което да те спира да кажеш това точно сега?

КАК МОЖЕМ ДА СМЕ УВЕРЕНИ, ЧЕ ТОВА ДЕЙСТВИТЕЛНО СЕ Е СЛУЧИЛО? 

    ИСУС ХРИСТОС Е В ТВОЯ ЖИВОТ…

    … защото Той е обещал и на Него може да се вярва.

Не преставай да благодариш на Бога, че нищо не може да те отдели от Неговата любов. (Римляни 8:38-39)

    ТИ ИМАШ ВЕЧЕН ЖИВОТ

Ти може да си уверен също, че имаш вечен живот от момента, в който си поканил Христос в живота си.

„И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот.“ (1 Йоан 5:11-13)

Често благодари на Бога, че Христос е в живота ти, и че никога няма да те напусне (Евреи 13:5). Също, въз основа на Неговото обещание можеш да си уверен, че Христос живее в теб и че имаш вечен живот – от момента, в който си повярвал в Него. Той няма да те излъже или подведе. 

ДОВЕРЯВАЙ СЕ НА БОГА

Независимо, че чувствата са ценни и важни, те не определят какво е истина. Последователят на Христос живее, като се доверява на Бога и Неговото слово. 

ДОВЕРЯВАЙ СЕ НА ФАКТИТЕ

За да летиш н самолет, трябва да се довериш на пилота и на конструкцията на самолета. Нашите чувства не определят, дали самолетът ще ни превози успешно или не. 

По същия начин, ние трябва да се доверим на Бога и да повярваме на Неговите обещания в Библията, а не да зависим от това, как се чувстваме, за да живеем като християни. 

КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЕ ДОВЕРИМ НА ИСУС?

Ако си поканил Исус в живота си като Господ и Спасител, са се случили няколко неща: 

 • Христос е влязъл в живота ти чрез Святия Дух и никога няма да те остави. (Евреи 13:56)
 • Всички твои грехове са били опростени. (Колосяни 1:14)
 • Ти си станал Божие дете. Той е твоят Небесен баща. (Йоан 1:12)
 • Получил си нова сила от Бога, за да живееш променен живот. (2 Коринтяни 5:17; Ефесяни 3:14-21)
 • Започнал си приятелство с Бога, което ще продължи вечно. (Йоан 17:3)

КАК ДА ПРОДЪЛЖИМ НАТАТЪК?

КАК ДА РАСТЕМ КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ИСУС?

Духовният растеж е следствие от уповаването в Исус Христос. 

„Праведният чрез вяра ще живее“ (Галатяни 3:11). Когато живееш чрез вяра, ще можеш все повече и повече да се уповаваш (доверяваш) на Бога за всяко нещо в живота си и да следваш тези насоки;

Р    Разговаряй с Бога в молитва ежедневно. (Йоан 15:7)

А    Азбуката на живота е Божието Слово. Чети го всеки ден (Деяния 17:11). Започни с Евангелието от Йоан. 

С    Стани покорен на Бога (Матей 4:19; Йоан 15:8)

Т    Търси случаи да говориш за Христос с думи и делата си (Йоан 14:21)

Е    Ежедневно Му се доверявай на всяка стъпка от живота си (1 Петър 5:7).

Ж    Живей по Духа. Оставяй Светия Дух да дава насоки и сила да живееш и свидетелстваш всеки ден (Галатяни 5:16,17; Деяния 1:8).

ЗАПОМНИ

Взаимоотношенията ти с Исус Христос зависят от това, доколко Му позволяваш да работи в теб и чрез теб чрез Святия Си Дух, а не от това, какво ти правиш за Него чрез собствените си усилия.

Ако си поканил Христос в живота си чрез тази книжка или би искал да получиш повече информация по въпроса, отиди на следния сайт.

everystudent.bg

Сайт, в който можеш да зададеш въпросите си относно живота и какво означава да познаваш Бога.

studentlife.bg

Сайт, специално за студенти, където можеш да научаваш повече за студентската организацията „Студентски живот“ и това, което тя предлага за тях: семинари по Лидерство, Емоционална интелигентност, Коучинг, Публично говорене, Ефективно учене; клубове по разговорен Английски език и Настолни игри, летни лагери, излети, спорт, т.н.