2 – Серия “Ученичество” Група за обучение Ръководство за водещия

5,00 лв.

В наличност

Група за обучение

Това ръководство на водещия е разработено с цел да ви помогне да обучите малка група хора дори ако никога досега не сте обучавали друг човек или не сте водили група за изучаване на Библията. То ще ви помогне да водите, като използвате трите основни учебни метода: преподаване, обсъждане и пример.

Уроците имат четири части:

 • Споделяне;
 • Изучаване на Библията;
 • Практическо приложение;
 • Молитва;

Този подход осигурява за вас и за учениците ви оптималната среда за духовно израстване и умножаване.

ВИЕ ВОДИТЕ ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

С помощта на това ръководство на водещия и на ръководството за изучаване ще можете да помогнете на учениците си да достигнат по-високо ниво на духовна зрялост. Те ще развият по-ефективни умения да печелят другите за Христос и ще се научат да изграждат онези, които станат християни.

Ще постигнете това, като им помогнете да:

 • Задълбочат взаимоотношенията си с Христос;
 • Помагат на другите да живеят за Христос;
 • Живеят с вяра;
 • Свидетелстват по-ефективно;
 • Имат по-ефективен и постоянен молитвен живот;
 • Прилагат Божието Слово в живота си.

Серията “Ученичество” е плод на десетгодишна работа по проучване, съставяне, полева проверка и преработка, извършена от служители на “Кемпъс Крусейд фор Крайст Интернешънъл” от различни страни по света. Движението е посветено на изпълнението на Великото поръчение в това поколение.

 • Автор: Бил Брайт
 • Корица: мека
 • Брой страници: 48
 • Издателство: Агапе България
 • Година на издаване: 2000

В наличност