Как можем да познаваме Бог?

Какво е нужно, за да започнем връзка с Бог? Да чакаме да удари гръм? Да се посветим на безкористни, религиозни дела? Да станем по-добри хора, така че Бог да ни одобри? Нито едно от тези. Бог много ясно е казал в Библията как можем да го познаваме. Тази статия ще обясни как можем да започнем лична връзка с Бог сега.

Първи принцип: Бог ни обича и предлага прекрасен план за живота ни

Бог ни е създал. И не само това, той ни обича толкова много, че иска да го познаваме сега и да прекараме вечността с него. Исус казва: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“1.

Исус е дошъл, така че всеки от нас да може да познава и разбира Бог по близък начин. Само Исус може да даде смисъл и цел на живота ни.

Какво ни пречи да познаваме Бог? …

Втори принцип: Всички ние грешим и нашият грях ни разделя от Бог

Ние усещаме това разделение, тази дистанция от Бог заради греха ни. Библията казва: „Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път“2.

Дълбоко в нас, поведението ни може да бъде бунтуване или безразличие към Бог и неговите пътища, но всичко това е доказателство за онова, което Библията нарича грях.

Последствията от греха в живота ни са смърт – духовно отделяне от Бог3. Въпреки че можем да се опитваме да се доближим до Бог по свой начин – ние неизбежно се проваляме.

Има разстояние, празнина между нас и Бог. Стрелките показват нашите усилия да достигнем Бог, като правим добро на другите, чрез религиозни ритуали, като се опитваме да бъдем добри хора и т.н. Но проблемът е, че нито едно от тези усилия действително не покрива, нито премахва греха ни.

Грехът ни е познат за Бог и стои като преграда между нас и него. Освен това, Библията казва, че наказанието за греха е смърт. Ние би трябвало да сме вечно отделени от Бог.

Но… Бог е направил нещо за нас.

Тогава как да имаме връзка с Бог?

Трети принцип: Исус Христос е заплатил наказанието за нашия грях вместо нас. Сега той ни предлага напълно да ни прости и да имаме близка връзка с него.

Исус Христос поема всичките ни грехове – знаейки всичко, което сме направили или ще направим – страдал е и е заплатил за нас с живота си на кръста. Исус умира вместо нас. Той извършва всичко това поради огромната си любов към нас.

„Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост.“4

Поради смъртта на Исус на кръста, вече не е нужно нашият грях да ни разделя от Бог.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“5

Исус не само умира за греховете ни, но след смъртта си на кръста се връща отново към физическия живот три дни по-късно, точно, както казва.

Това е окончателното доказателство, че всичко, което Исус казва за себе си, е истина. Да го познаваме означава да познаваме Бог; да го обичаме означава да обичаме Бог. „Аз и Отец едно сме“6.

Исус казва, че може да отговаря на молитви, да прощава грехове, да съди света, да ни даде вечен живот. Безбройните му чудеса подкрепят думите му. Исус е много ясен, когато казва: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“7.

Вместо да се опитваме все повече и повече да достигнем до Бог, той ни казва как можем да започнем връзка с него сега. Исус казва: „Елате при Мен“. „Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му“9. Любовта му към нас го кара да издържи кръста. И сега той ни кани да дойдем при него, за да можем да започнем лична връзка с Бог.

Не е достатъчно само да знаем това, което Исус е направил за нас. За да имаме връзка с Бога, трябва да го приемем в живота си…

Четвърти принцип: Трябва да приемем Исус Христос като Спасител и Господ.

В Библията се казва, че: „На ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име“9.

Приемаме Исус чрез вяра. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.“10

Да приемем Исус означава да вярваме, че Исус е Божият Син, както сам казва, и след това да го поканим да ръководи и направлява живота ни11. Исус казва: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“12.

Това е и поканата на Исус: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“14.

Как ти лично ще отговориш на поканата на Бог?

Разгледай тези два кръга:


Живот, ръководен
от теб
ти си на трона
Исус не е част от живота ти
Решенията и действията са правени само от теб, което често води до неудовлетворение.

Живот, ръководен
от Христос
Исус е част от живота ти и е на трона
ти доброволно се покоряваш на Исус
Виждаш влиянието и напътствията на Исус в живота си.


Кой от кръговете описва най-добре живота ти?

Кой от кръговете би искал да описва живота ти?

Започни връзка с Исус…

Можеш да приемеш Исус още сега. Спомни си, че Той казва: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“14

Искаш ли да отговориш на поканата му? Ето как:

Точните думи, които казваш, за да предадеш живота си на Бог, не са толкова важни. Той знае намеренията на сърцето ти. Ако не си сигурен как да се помолиш, това може да ти помогне:

„Исусе, Господи, искам да те познавам. Искам да бъдеш в живота ми. Благодаря ти, че даде живота си на кръста за мен, така че аз да мога да бъда напълно приет/а от теб. Само ти можеш да ми дадеш силата да се променя и да стана човека, който си ме създал да бъда. Благодаря ти, че ми прощаваш и ми даваш вечен живот с Бог. Предавам живота си на теб. Амин.”

Ако си помолил Исус да дойде в живота ти, той го е направил и е дошъл, както и обещава. Ти започна взаимоотношението си с Бога.

Вашият коментар